Svet-Stranek.cz
Moje korálkování

Historie korálků:

Historie korálků

Ano, historie všech klenotů a šperků se  táhne od nepaměti. Už od právěku se každá žena, ať už v jeskyni nebo pracující jako manažerka, chtěla zdobit a parádit. Krása je pro dívky a ženy přirozeností a žádná z nás o tuto přirozenost nechce přijít a právě krásné klenoty a šperky dodávají kráse eleganci, vyjímečnost i kouzelný půvab.

Co se týče historie šperků i různých klenotů, tak právě i ty jeskynní ženy se od nás dnešních příliš nelišily. Archeologové našli v Izraeli a vAlžírsku šperky staré 135 tisíc let. To znamená, že se lidé rádizdobili už o 50 tisíc let dříve, než si vědci doposud mysleli.
Z doby před 38 000 lety př. n. l. byly nalezeny ve Francii korálky zezvířecích zubů a kostí. V Austrálii byly z období 13 000 let př. n. l.objeveny korálky z klokaních kostí a v Africe byly nalezeny korálkyvaječných skořápek, které byly zhruba 12 000 let staré.

Technika výroby korálků se s vývojem lidstva stálezdokonalovala a byly vyhledávány stále vzácnější a exotičtějšímateriály. S dalším rozvojem civilizací vzrůstal také obchod s korálkya materiály na jejich výrobu. Před 4 600 lety v oblasti západní Indie aPákistánu začala vzkvétat civilizace v povodí Indu. Dnes jižv archeologické lokalitě v Harrapě, která byla jedním z největších městdané oblasti, bylo objeveno velké množství korálků, nástrojů k jejichzhotovení a pecí, kde se vypalovaly. Z mastku, lehkého nerostu bylyzhotoveny nejstarší korálky z této oblasti. Po snadném provrtání sekorálky leštily a pro zpevnění struktury nerostu se pak při vysokýchteplotách vypalovaly. K provrtávání např. achátu nebo jaspisu používaliřemeslníci měděné vrtáky. V Harrapě používali malé korálky, do kterýchprovrtat dírky bylo nesmírně obtížné, protože kámen i vrták mělistejnou tvrdost. V rámci toho tedy zhotovili vrták z velmi tvrdé hmoty,jejíž složení se vědcům doposud nepodařilo určit. Vrtáky které bylynalezeny pouze v povodí Indu umožňovali řemeslníkům vyrábět nádhernékarneolové korálky, které byly velmi ceněné dokonce až v Mezopotánii astřední Asii.

První sériově vyráběné korálkybyly z fajánsu. Jednalo se o jemnou porézní hmotu, jež byla směsíkřemenného písku a vápence nebo hlíny s malou příměsí alkálie. Nejprvese fajáns roztavil v pecích, pak se přemílal a opět přetavoval přivysokých teplotách. Do směsi se přidával oxid měďnatý nebo azurit,podobný lazuritu, který se obtížně získával a byl velmi ceněný. Díkytěmto příměsím byla vytvořena modrá barva. Fajáns je historikypovažován za předchůdce skla.  

První skleněnékorálky pochází z období kolem roku 1 700 př. n. l. z povodí Indu.Historicky je to téměř o 200 let dříve, než jsou nejranější korálkynalezené v Egyptě. Existují však důkazy, že skleněné korálky bylyvyrobeny dokonce ještě dříve v oblastech jižně od ruského pohoří Kavkazzhruba kolem roku 2 400 př. n. l.

Další obratv manufakturní výrobě skleněných korálků přišel kolem roku 200 př. n.l. kdy v indickém Arikamedu řemeslníci vynalezli metodu vyráběníkorálků tahem. Díky této technice se jim podařilo vyrábět najednoustovky drobných korálků. V Indii se používá tato metoda dodnes. Těmitotaženými skleněnými korálky mnohé země platily za východoafrické zlato,slonovinu i otroky.

Výroba korálků začalavzkvétat i v Benátkách kolem roku 1 200 n. l. Do roku 1 400 začala tatočinnost v Indii zanikat a Benátčané ovládli trh. Dnes známé drobnérokajlové korálky se vyráběly právě v Benátkách již v roce 1 400.

Skleněnékorálky začaly zajišťovat Evropanům tučné zisky právě díky svým drobnýmrozměrům, snadné výrobě a neutuchající poptávce, kdy se staly hlavnímvývozním artiklem do oblastí Nového světa, Indonésie a Afriky. Kromětohoto masivního vývozu sloužily korálky v Evropě také ke zdobení oděvůa zhotovování mnoha oděvních doplňků. Korálky představovaly kolem roku1 800 oblíbený prvek osobních ozdob obyvatel Severní a Jižní Ameriky,Afriky, Evropy, Asie, Austrálie, Grónska, Středního východu a Oceánie. 

Tytodrobné skleněné korálky byly známy pod různými názvy, např. rokajlky,semínka, librové korálky (kdysi se prodávaly za libry) nebomanidoominens (jedná se o výraz indiánského etnika Obžibvejů a znamenámalé semínko, jež je darem od ducha).

V historiicivilizace hrály rakajlové korálky důležitou úlohu. V našich zemích setímto zabývali lidé z podhorských krajů, zejména z Podkrkonoší a Podkrušnohoří. Na Jablonecku a Železnobrodsku se od 18. století začaly vyrábět skleněné perle a rokajl, kde se vyrábí dodnes.